Nestor Jouke Tolsma pronkt in Warns met krans aan de muur

Of hij het had bedongen bij zijn toezegging om mee te doen aan de Bakkerij Meinsma Partij blijft de grote vraag. Feit is wel dat Jouke Tolsma na een laat telefoontje dinsdag 4 juni het zevende partuur volmaakte. ,,Ik dacht even een potje te kaatsen, maar dit had ik niet verwacht’’, zei Tolsma toen de duisternis inviel en hij de finale kaatste. Hij was toen vier uur en drie partijen verder.

Tolsma kreeg Marco Burghgraef en Leendert Louwsma bij zich en zat daarmee in het meest geroutineerde partuur. In de finale moesten ze het opnemen tegen de jonkies Gerben Jelke Gerbrandy en Jesse Veltman en de met tape aan elkaar geplakte veertiger Johan Stobbe.

Dat drietal kende een wonderlijke weg naar de finale. Ze waren de eerste ronde vrijgeloot, maar toen iedereen op het veld stond, kwam Sipke Westra nog doodleuk binnen wandelen. Een paar uur eerder had hij zich nog opgegeven. Te laat, want de inschrijving was al dagen dicht. Omdat Kerst Cnossen ook nog wel even de wei in wilde, gingen ze als een tweetal de strijd aan.

De krans aan de muur bij Jouke in Warns

Tegen partuur Gerbrandy bleven ze tot 5-5 in de race. Dat was vooral te danken aan de falende opslag aan de kant van de tegenstander. Op 5-5 en 6-0 was het toch gedaan met Westra en Cnossen. Die versloegen in de verliezersronde Suffridus Kramer, Abe Ringnalda en Reinie Brughgraef met 5-3 6-4 en mochten in de troostfinale strijden om een bakkerspakket.

In die finale troffen ze Johan Rienstra, Harmen Gerbrandy en Nynke Cnossen. Dat drietal verloor in de eerste omloop, maar bereikte via een 5-1 6-4 zege op Christiaan Draaijer, Sabina Bonnema en Anna Minke Rienstra de troostfinale. Daarin waren de drie te sterk voor het tweetal. ,,Wy wienen wat op’’, legde Westra uit. Met 5-2 en 6-0 ging de prijs naar trio Rienstra.

In de winnaarsronde ging het tussen partuur Gerbrandy en dat van Sebastiaan Kooy, Michel Hendriks en Ilse Draaijer stevig aan toe. Op 2-2 en 6-6 werd er hevig gediscussieerd over een bal die Gerbrandy net voor of op de boven keerde. Er werd een kaats gelegd, die door trio Gerbrandy werd gepakt. ,,Dêrnei kamen we hieltyd mei 6-2 foar, mar koenen we niks mear pakke’’, zei Kooy.

Partuur Burghgraef speelde een spannende halve finale tegen Michel Dölle, Jack Bouma en Luanna Stobbe. Dat partuur had de wedstrijd bij een 5-4 voorsprong in handen, maar de spanning werd te veel. Burghgraef cs pakte het eerst en denderde in het beslissende elfde eerst door naar de finale.

Daarin was het lang spannend. Het verspelen van een 6-2 voorsprong door Gerbrandy cs in het cruciale zevende eerste was bij een 3-3 stand doorslaggevend. ,,Doe tocht ik dat sy ‘m pakke soenen’’, wist Brughgraef. Het eerst ging toch naar zijn partuur en op 5-4 6-4 besliste Jouke Tolsma met een fabelachtige zitbal de wedstrijd.