Contributie

De kaatsvereniging Cannegieter in Balk heeft als visie het kaatsen in “Gaasterland” zo laagdrempelig mogelijk te maken voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. Wij hanteren daarom een zo laag mogelijke contributie en proberen wij onze wedstrijden te bekostigen aan de hand van sponsorinkomsten.


In de algemene ledenvergadering van 20 april 2018 is de contributie voor 2018 vastgelegd.
  • Jeugd tot 18 jaar €10,- per jaar
  • Senioren € 20,- per jaar

De contributie is per kalenderjaar. Het opzeggen van het lidmaatschap moet voorafgaand van het nieuwe kalenderjaar.