Contributie

De kaatsvereniging Cannegieter in Balk wil het kaatsen in “Gaasterland” zo laagdrempelig mogelijk maken voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. Wij hanteren daarom een zo laag mogelijke contributie en proberen wij onze wedstrijden te bekostigen aan de hand van sponsorinkomsten.


In de algemene ledenvergadering van 2020 is de contributie voor 2021 vastgelegd.
  • Jeugd tot 18 jaar €15,- per jaar
  • Senioren € 25,- per jaar

De contributie is per kalenderjaar. Het opzeggen van het lidmaatschap moet voorafgaand van het nieuwe kalenderjaar.