Vertrouwenspersoon

Soms gebeuren er zaken waar je als lid niet graag over praat met anderen of die erg gevoelig liggen. Mogelijk is er sprake van ongewenste omgangsvormen. Er zijn verschillende manieren om daarmee om te gaan. De meest directe weg is om een voorval van ongewenste omgangsvormen te bespreken met de dader. Dit is soms te confronterend of diegene durft dit (nog) niet aan. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn om het met de trainer, de leider van het team of met een bestuurslid te bespreken om op die manier geen directe confrontatie met de dader aan te gaan. Wanneer deze stap te groot is kan een vertrouwenspersoon ingeschakeld worden en de helpende hand bieden.

De vertrouwenspersoon van KV Cannegieter is Lolke Hotsma

Bereikbaar via: 0514-591370 of info@husdokter.nl