Historie

De Kaatsvereniging Cannegieter is in 1960 opgericht door de heren H. Bouma en D.S. Wijnia.

Hier het verhaal hoe het allemaal begon geschreven door Dhr D.S Wijnia

Vanaf november 1958 ken ik Bouma. Hij was groenteboer en kwam iedere woensdag bij ons aan de deur voor handel. Op een keer kwam Bouma op een dinsdag in plaats van woensdag en ik vroeg zijn reden daarvoor. Hij meldde dat hij de volgende dag naar de PC in Franeker zou gaan. “ Dan kunt u kaatsen” zei ik, “ en dan bent u geen Balkster van oorsprong.” Bouma zei dat hij van Holwerd kwam.

Vanaf dat moment praatten Bouma en ik niet anders dan over kaatsen. Volgens mij was er in Balk ook een camping en stelde voor om daar indien mogelijk te gaan kaatsen. Misschien waren er vakantiegangers die ook aan deze sport deden.

En zo besloten we om diezelfde donderdagavond maar ‘Los’ te gaan. Zonder campinggasten weliswaar maar wij waren iedere week aan het kaatsen en zo kwamen er nog enkele oudere kaatsers bij o.a. Wortman en Plantinga.

Ik nodigde uit Makkum, Spannum, Cornwerd en Welsrijp parturen uit en wij gingen daar ook heen en zo waren wij vrij fanatiek met het kaatsen bezig.

Dit ging tot de zomer van 1960 door en ondertussen waren er nog wat kaatsers bijgekomen. In Augustus van dat jaar hebben Bouma en ik de kaatsvereniging opgericht. Deze kreeg later de naam “Cannegieter.“ Hendrik Bouma heeft daar veel plezier aan beleefd.

De club groeide later door import en dat vond Bouma prachtig. Hij mocht er 43 jaar lang van genieten en dat heeft hij gedaan! Bouma was, als hij kon, op alle trainingsavonden en wedstrijden die gehouden werden aanwezig. Eerst als actief lid en later als toeschouwer.

De PC en de Freulepartij waren zijn hoogtepunten. Zijn gezondheid ging de laatste jaren achteruit, maar met zijn wagentje was hij toch nog steeds op het kaatsveld te zien. Maar helaas is daar nu een eind aangekomen. Wij allen zullen Bouma ontzettend missen op het kaatsveld. Een lege plek blijft over.

Bouma was erelid van Kaatsvereniging Cannegieter en lid van verdienste van de KNKB