Mooi succes Balkster kaatsers bij federatie in Reahûs en Tirns

De organisatie van de federatiewedstrijd in Tirns en Reahûs keek vrijdagmiddag 31 mei verbaasd om zich heen. Waar kwamen al die kaatsers in gele shirts vandaan? In de nieuwe kledij maakten tien kaatsers van KV Cannegieter indruk.

En niet alleen om hun kleding. Er werd ook uitstekend gekaatst. Bij de welpen meisjes stond meteen in de eerste omloop een kraker op het programma. Hendrika Stegenga versloeg haar zus Mariska. 

Nadat ze ook de tweede poulewedstrijd won, was de pijp leeg. In de finale ging ze onderuit, maar Hendrika en haar maat Afke Galema kregen wel een mooie beker. Maren de Vries viel net als Mariska buiten de prijzen.

Bij de welpen jongens leken twee Balksters op de finale af te stevenen. Sverre Stobbe en Schelte Boonstra uit Spannum hadden in de eerste wedstrijd een makkie, maar moesten in de tweede flink aan de bak. Ook die poulewedstrijd leverde uiteindelijk een zege op, waarmee de finaleplaats binnen was.

In de andere poule begon ook Jesper Boukes sterk. Na een dikke zege in de eerste wedstrijd lukte ineens niks meer, waardoor ze verloren. Imme Klaas Kievit, Tsjeard Witteveen en Nico Witteveen haalden de finale.

Daarin wisselden Sverre en Schelte van positie. Voorin het perk sloeg Sverre menig bal boven. Op 5-4 6-6 keerde hij de bal voor de kaats, waardoor de zege binnen was. Glunderend ontvingen hij en zijn maat de krans.

Die was er later op de dag ook voor Ruben Hendriks. Bij de pupillen kaatste hij met Thijs Lanting en Sjoerd Andringa. In de finale waren ze te sterk voor Frans Oosterbaan en Johan Gaastra. Elina Schotanus, die een week eerder nog de krans won bij de eigen wedstrijd, ging met twee nederlagen terug naar Harich.

De schooljeugd en de jongens en meisjes kaatsten een paar kilometer verderop in Tirns. Cees Dedmer Kramer stond na drie wedstrijden met de krans om. Hij en zijn maten Tymen Bijlsma en Folkert Yde Kievit wonnen twee keer met alles aan de hang en de derde wedstrijd was iets minder zwaar, 5-2 6-2.

Anna Minke Rienstra ging tenslotte naar huis met de tweede prijs. Met Rigt van de Velde en Brecht Renema won en verloor ze een poulewedstrijd. Omdat ze van de drie parturen in hun groep de meeste eersten hadden, gingen ze ondanks de nederlaag door naar de finale. Daarin waren Judith van der Weerdt en Anne Sjoukje Leenstra te sterk. 

Johan Rienstra viel in Tirns bij de jongens buiten de prijzen.