Laatste prijzen zijn verdeeld

Het seizoen zit er op. Met een zwemuitje naar Koudum zet de jeugd op zaterdag 6 oktober de laatste punt van het seizoen. In de eerste weken van september werden nog wel flink wat kransen uitgedeeld, die aan de muren in Balk en wijde omstreken kwamen te hangen.

De jeugd sloot af met de Bouma Partij. De traditionele wedstrijd vernoemd naar medeoprichter Hendrik Bouma werd voor het eerst gekoppeld aan de jeugd. Liefst 34 jeugdleden kwamen op de partij af, 23 welpen en pupillen en 11 kaatsers uit de categorie schooljeugd.

Bij de pupillen sloot Jesper Boukes het seizoen in stijl af. Hij won de laatste krans en legde tevens beslag op het clubkampioenschap. Daniël Zeldenrust stond niet voor het eerst dit seizoen op het podium. Deze keer pakte hij de tweede prijs. Derde werd Fardau de Groot en Ruben Hendriks eindigde als vierde.

De schooljeugd kaatste drie omlopen en maakte er een spannende middag van. Uiteindelijk bleek het partuur van Rinke Schram, Lammert Burghgraef en Jildou van der Velde het sterkst. Schram bleek over het seizoen ook de meeste eersten bijeen te hebben geslagen en werd clubkampioen.

De tweede prijs ging naar Cees Dedmer Kramer, Arwen Stobbe en Anna Minke Rienstra en derde werden Michel Hendriks, Liam Buwalda en Luanna Stobbe.

Liefhebberspartij trekt kaatsers uit wijde omgeving

Twee dagen nadat de jeugd het seizoen afsloot, kwamen liefst 68 kaatsers op de ‘klassieker’ De Liefhebberspartij af. Hoofdsponsor Bloeicentrum Burghgraef had er weer alles aan gedaan om van de dag een feestje te maken. Met hulp van andere sponsoren waren er vis, salades, spareribs. De deelnemers en supporters kwamen niet te kort.

Er werd in drie klassen gekaatst. Bij de vrouwen waren er vier prijzen voor de zes deelnemende parturen, die eerst in een poule kaatsten en zich daarna mengden in finalewedstrijden. De finale ging tussen de parturen van Jenkelien Brander, Ester Turkstra en Sjoukje Dotinga en Boukje Bosma, Rowanne Terpstra en Arwen Stobbe.

In de finale kende het partuur van Bosma een vliegende start, maar gedurende de partij namen Brander cs het initiatief over. Nadat er wat onenigheid was over een bal die al dan niet op de voet van Terpstra was gekomen, vlogen de vonken er vanaf. Uiteindelijk trokken Bosma, Terpstra en Stobbe aan het langste eind, 5-4 6-6.

De derde prijs was voor Tetje Wassenaar, Anna Bosma en Ilse Draaijer, die in de troostfinale wonnen van Gatske de Jong, Yvonne Terpstra en Reinie Burghgraef.

In de B-klasse bij de mannen zorgde Suffridus Kramer in de halve finale voor het hoogtepunt van de dag. Zijn partuur met Marco Burghgraef en Klaas van Dijk leek naast de finale te grijpen, toen op 5-5 en 6-6 een bal plat voorin het park werd gegeven. Met een onderhandse bovenslag sloeg Kramer, die zelf nog het meest verbaasd was over zijn actie, zijn partuur toch naar de finale. Voor Christiaan Draaijer, Jan Bruinsma en Harry Oudendag restte de derde prijs.

In de finale was de tank leeg voor het partuur van Burghgraef, Kramer en Van Dijk. Met 5-3 en 6-4 waren Angelo de Groot, Peter Terpstra en Lolke Hotsma te sterk.

In de verliezersronde pakten Siebren Feenstra, Abe Ringnalda en Wouter Wiersma de eerste prijs en Sjouke Stapersma, Cees Dedmer Kramer en Siep Berkepas de tweede.

De A-klassers kaatsten in een poule van vier. Evert Sijbesma, Jaring Nicolay en Justin van Dijk wonnen alle drie hun wedstrijden en kregen de kransen omgehangen. De tweede prijs was voor Michel Nesse, Jappie Dijkstra en Gerben Jelke Gerbrandy.

Jelte Hotsma pakt laatste beker van het seizoen

Zaterdag 15 september werd het seizoen afgesloten met een barbecue. Eerst werd er voor de laatste keer op het scherp van de snede gekaatst bij de Beker SieRo partij. Alle deelnemers speelden drie keer in een wisselend partuur en uiteindelijk telden de meeste eersten.

Drie kaatsers pakten in drie omlopen de maximale score en sloten af met 21 eersten. Rinke Schram en Jelmer Wiersma kregen een krans omgehangen en datzelfde gold voor Jelte Hotsma. Van dat drietal had hij de minste eersten tegen, waarna hij uit handen van sponsors Siep en Roelie Berkepas ook de wisselbeker kreeg.

Tweede prijzen waren er voor  Hessel Miedema, Suffridus Kramer en Johan Stobbe, die 17 punten scoorden en daarom twee flinke droge worsten van Slagerij Van Dijk kregen.