Hofstee en Gebrandy beginnen het jaar met een krans

Een harde pok gevolgd door een zucht of een vloek. Veel van de 42 kaatsers die zondag 6 januari meededen aan de traditionele RoSie-partij hadden zichtbaar moeite met het dak boven het hoofd. Geregeld sloeg een balletje tegen de houten planken en af en toe verdween er zelfs eentje op het plafond van sporthal de Trime.

Het maakte de kaatsdag er echter niet minder mooi door. De RoSie-partij, die traditioneel op de eerste zondag na de jaarwisseling wordt gekaatst, trok ook dit jaar weer kaatsers uit de hele provincie. 

Het was daarom voor de organisatie wel even puzzelen. Van verschillende deelnemers kenden ze niet het niveau, waardoor het voorkwam dat iemand die zich opgegeven had als B-kaatser eigenlijk als A op papier had gemoeten. Dat zorgde ervoor dat al vrij snel duidelijk was welke parturen naar de winnaarsronde mochten.

In die winnaarsronde schopten de parturen Sjoerd Nauta, Jacky Tuinier en Catrien hof, Tiede Boorsma, Melanie van der Mossel en Arwen Stobbe, Keimpe Meijer, Tammo Bijlsma en Anne van der Werf en Pieter Hofstee, Gerry Otter en Harmen Gerbrandy het tot de halve finales.

Daarin leek het Partuur Hofstra een makkie te hebben tegen Sjoerd Nauta cs. Al snel hing de 5-1 aan de telegraaf. Daarna rechtte het partuur van Nauta de rug en werd het nog 5-5. In het beslissende eerste kwamen de comeback-kids zelfs op 6-0, maar het beslissende punt viel maar niet. Op 6-6 besliste Hofstee toch de wedstrijd.

In de finale stuitte het drietal op het partuur van Keimpe Meijer. Dat drietal won de eenzijdige halve finale tegen Boorsma cs met 5-1 en 6-2. Voor Boorsma, Van der Mossel en Stobbe restte de vierde plaats, partuur Nauta werd derde.

De kranswinaars v.l.n.r. Harmen Gerbrandy, Gerry Otter en Pieter Hofstee

De finaleparturen waren aan elkaar gewaagd. De spannende eindstrijd ging tot 5-5 gelijk op. Op 6-2 werd het beslissende punt gemaakt door Hofstee, Otter en Gerbrandy, waardoor twee leden van de organiserende KV Cannegieter met de eerste kransen van 2019 naar huis gingen. Ook was er voor alle winnaars een zak met de basis-ingrediënten voor hutspot, alsmede rookworst.

In de verliezersronde was de halve finale tussen de parturen van Marco Burghgraef, Tjeerd Bouma en Frank Veltman en Michel Versnel, Jappie Dijkstra en Anna Minke Rienstra razend spannend. De partij werd met alle aan de hang door een opslagmisser beslist in het voordeel van Burghgraef cs.

In de finale der verliezers hadden de drie aanzienlijk minder moeite met het partuur van J. W. de Haan, Bennie Hof en Siep Berkepas. Op 5-3 en 6-4 viel het beslissende punt.