Recreatiepartij trekt veel kaatsers van buiten Balk

Even leek een fikse onweersbui een prachtige kaatsdag te verpesten. Maar nadat de onweers- en regenwolken maandagmiddag waren weggetrokken en het veld de overvloed aan regen had verwerkt, ontspon zich op het kaatsveld van Balk een prachtige recreatiepartij.

Liefst 44 kaatsers stonden maandag even voor elf uur op de lijst bij voorzitter René Anema. Een telefoontje naar het pas elfjarige jeugdlid Luanna Stobbe maakte het deelnemersveld compleet, waardoor en door liefst vijftien parturen werd gekaatst om de vleesprijzen van de plaatselijke Keurslagerij Van Dijk.
Van heinde en verre kwamen ervaren kaatsers en een enkele debutant naar Balk, voor de partij die elk jaar weer openstaat voor sporters van de club, maar ook er buiten. Vanuit dorpen als Heerenveen, Jubbega, Koudum, Nijland en Tjalleberd kwamen de kaatsers naar Balk.
Na de eerste omloop was het kaf van het koren gescheiden en er verder werd gekaatst in de winnaaars- en verliezersronde werd er recreatief, maar ook fanatiek gespeeld. In de verliezersronde werkten Suffridus Kramer, Sabina Bonnema en Anne van der Werf zich op tot de kleine finale. Daarin was het partuur van René Leenstra, Miranda Waringa en Jesse Veltman te sterk.
In de winnaarsronde ging de finale tussen het volledig Balkster partuur van Pieter Hofstee, Reinie Burghgraef en de in allerhaast opgetrommelde Luanna Stobbe. Ze leek op weg naar haar derde krans van het seizoen, nadat haar partuur een snelle 3-0 voorsprong nam tegen de veertienjarige Jan Johannes van der Kamp uit Nijland, die kaatste met Abe Ringnalda uit Sint Nicolaasga en Balkster Siep Berkepas.
Dat partuur had de eerste omloop vrij en bleek in hun derde wedstrijd over een tweede adem te beschikken. Uiteindelijk hing er 5-5 aan de telegraaf en moest het elfde en beslissende eerst uitsluitsel geven. De sterke op- en uitslagen van Van der Kamp gaven uiteindelijk de doorslag. Op 6-2 keerde hij een bal van Hofstee voor de kaats, waardoor de zege binnen was.
Derde prijzen waren er voor Gerben Jelke Gerbrandy, Bonne Jansen en Thieme van Etten en Keimpe Koldijk, Ilse Draaijer en Wouter Wiersma.