Harde wind deert kaatsers niet

Er werd op dinsdag 6 juni een weeralarm afgekondigd vanwege de harde wind, die af en toe gepaard ging met regen. Toch besloot KV Cannegieter dat de Letlos-partij doorgang kon vinden. In de luwte van de bomen aan de achterkant van het veld werden de perken gelegd. Ondanks dat waaiden ballen die – uit het oogpunt van de opslager – rechtsvoor het perk in kwamen en soms linksachter weer uit.

Met die omstandigheden ging het partuur van Suffridus Kramer het beste om. Hij kreeg voor het eerst in zijn loopbaan de krans omgehangen. Kramer had enig geluk. Abe Ringnalda belde op het laatste moment af, waarna voorzitter René Anema zijn plek innam. De oud-PC-winnaar kan ondanks zijn leeftijd nog altijd een aardig balletje slaan. Stefan Hendriks completeerde het winnende partuur.
In de finale rekenden de winnaars af met Christiaan Draaier, Gerben Jelke Gerbrandy en Frank Veltman, die een ronde eerder nog afrekende met het partuur van Pieter Hofstee.

In de verliezersronde ging de eerste prijs naar Leendert Louwsma, Nynke Cnossen en Lolke Hotsma. Zij rekenden af met Marco Burghgraef, Johan Rienstra en Sabine Bonnema.