Kaatsers weten wel raad met de zachte bal

De kaatsers van KV Cannegieter hebben ook hun eerste partijen met de zachte, grotere bal achter de rug. Zowel de Steegenga Mode Ouder-kind-partij als de Plaza Food for All Zachtebal-partij op het Haskeplein werd een groot succes.

Liefst 25 jeugdkaatsers kwamen vrijdag 16 juni op de Zachtebal-partij af. Op het Haskeplein moesten met stoepkrijt zelfs extra perken worden getekend om iedereen een plekje te geven. De jeugd kaatste in drie categorieën. Bij de kabouters en welpen ging Iris Hieke Rienstra met de krans aan de haal. Jesper Boukes pakte de tweede prijs en de twee derde prijzen waren voor Anna Hilde en Sara Tjaldau Kramer.
Bij de pupillen won Roan de Groot alle drie zijn partijen van 20 minuten. Hij kreeg logischerwijs de krans omgehangen omdat hij de meester eersten had gewonnen. Luanna Stobbe stond na twee van de drie partijen nog laatste in haar klasse, maar door een klinkende 6-0 zege op onder andere haar broertje Sverre pakte ze toch nog de tweede prijs.

Bij de sterk bezette schooljeugd-klasse won Cees Dedmer Kramer de eerste prijs. Stefan Stapersma werd tweede en Reinie Burghgraef werd derde. Voor elke partij werd er bij de jeugd in andere samenstellingen gekaatst.
Nadat de jeugd was gehuldigd, betraden de senioren het strijdperk. Zij speelden in de poulefase met een vast partuur twee wedstrijden van 30 minuten. Het aantal gewonnen eersten was doorslaggevend. Die spelregel was zuur voor het partuur van Justin van Dijk, Christiaan Draaijer en Michel Hendriks. Ze wonnen beide voorrondewedstrijden, maar kwamen punten te kort voor de finaleplaats.
Voor partuur Van Dijk restte daardoor de strijd om het brons. Die won het drietal van Sjouke Stapersma,
Kerst Cnossen en Peter Schilstra. Van Dijk, Draaijer en Hendriks wonnen dus alle drie hun partijen, maar moesten zich desondanks tevreden stellen met de derde plaats.
De finale ging tussen René Anema, Lolke Hotsma en Katja Algra en Harmen en Gerben Jelke Gerbrandy en Johan Pieter Rienstra. Partuur Anema kende tegenslag, omdat voorinse Hotsma een zweepslag opliep. Hij kaatste de partij wel uit en kreeg alsnog de krans omgehangen.

Een week eerder stonden maar liefst 44 kaatsers klaar voor de Ouder-kind-partij. Het perk was opgedeeld in twee vakken. Het voorste vak was voor het kind, het achterste voor de ouder. Er werd overigens in veel meer combinaties dan ouder en kind gekaatst. Er stonden veel invalouders in de elf gelegde perken.

Na drie partijtjes van 20 minuten had de wedstrijdleiding het nog knap lastig om de winnaars aan te wijzen. Zowel de parturen van Tiemen en Hessel Altenburg als Rinke Schram en Sipke Miedema hadden zeventien punten. Bovendien was het aantal eersten dat ze tegen kregen ook precies gelijk. Het aantal tegenpunten in het beslissende eerst gaf uiteindelijk de doorslag. Vader en zoon Altenburg wonnen, waarbij Tiemen alweer zijn tweede krans kreeg omgehangen. Invalouder Sipke werd met Rinke tweede.

De twee derde prijzen gingen naar Roan de Groot en Leendert Louwsma en Reinie en Marco Burghgraef.