Eerste kransen hangen weer in Balk

De muren van verschillende kaatsers van De Cannegieter krijgen alweer wat kleur. Nu het seizoen is begonnen, zijn de eerste kransen al weer uitgedeeld.
 De allereerste die door clubvoorzitter René Anema een krans kreeg omgehangen was Sverre Stobbe. Hij won vrijdag 12 mei de Bij de Luts-partij bij de welpen. Ook kreeg de zevenjarige Balkster, net als alle andere winnaars, een mini-telegraaf die door de sponsor beschikbaar was gesteld.
Tijdens de mooie vrijdagmiddag deden tien enthousiaste kaatsers mee bij de jongste categorie. Ze speelden drie wedstrijden met steeds anders maten. Achter Sverre Stobbe werd Jelke Tuinier uit Harich tweede en ging Jesper Boukes met de derde prijs naar huis. De nummer één en drie gingen daarna snel door naar de vossenjacht van de voetbalclub.

Bij de pupillen en de schooljeugd werd voor het eerst met vaste parturen gekaatst. Lammert Burghgraef en Fardou de Groot pakten de krans. Cees Detmer Kramer en Anne Minke Rienstra werden tweede. Er deden vier tweetallen mee.

Ook bij de schooljeugd speelden vier parturen drie volledige partijen. De favorieten Gerben Jelke Gerbrandy, Reinie Burghgraef en Jesse Veltman maakten het volledig waar en wonnen alle drie potjes en kregen de kransen omgehangen. De tweede prijs was voor Johan Rienstra, Nynke Cnossen en Arwen Stobbe.

Vier dagen nadat de jeugd aftrapte, stapten de senioren het veld op voor hun eerste partij. Tijdens de traditionele Meinsma-partij werd naast de kransen ook gekaatst voor pakketjes met lekkernijen. Zes parturen gingen de strijd aan en er ontsponnen zich verschillende spannende partijen.

Het favoriete partuur van Marco Burghgraef, Gerben Jelke Gerbrandy en Jouke Tolsma kende in de finale geen genade met Lolke Hotsma, Christiaan Draaijer en Frank Veltman. Voor de familie Brughgraef was het alweer de derde krans binnen een week, waardoor de vader des huizes, tevens de kransenmaker, nu al extra spijkers in zijn muur moet slaan.

De derde prijs was voor Angelo de Groot, Rinke Schram en Froukje Miedema. De finales werden vanwege de invallende duisternis danig ingekort. Op 3 eersten gelijk begonnen de finalisten en de parturen die streden voor de derde prijs aan de laatste wedstrijden.

De partij werd overschaduwd door de zware blessure die Sebastiaan Kooij opliep. In een poging de bal te keren verstapte hij zich en sloeg zijn enkel dubbel. Hij liep gescheurde enkelbanden en een scheurtje in het gewricht op. Hij zit in het gips en is voorlopig uitgeschakeld. Als troost ging er ook een bakkerspakketje naar hem.