Plein en veld stromen vol

De groeiende belangstelling voor kaatsen in Balk stelde de organisatoren van de Plaza De Balk zachte bal partij op het Haskeplein voor een luxeprobleem. Niet alle jeugdleden konden tegelijkertijd terecht op het plein. Daarom werd de oudere jeugd bij de volwassenen gevoegd tijdens de avondwedstrijd.

Nadat de perklijnen met krijt waren bijgewerkt en de slechtste stukken van het plein – stratenmakers hadden delen van het plein eruit gehad en daardoor waren nogal wat hobbels en gaten ontstaan – met tapijt waren bedekt, konden de welpen en pupillen los.

Liefst twintig kinderen streden met de grote, zachte bal om de bekers en kransen. Drie potjes van 20 minuten speelden ze en vooral bij de pupillen werd het een spannende strijd. De winnaar en nummer twee hadden precies hetzelfde aantal eersten gewonnen, waardoor de punten de doorslag moesten geven. Luanna Stobbe had er net twee meer dan Anne Hilde Kramer en ging er met de krans vandoor. Kramer eindigde als tweede en de beker voor de derde plaats ging naar Roan de Groot.

Bij de welpen was Jesper Boukes flink op dreef. Hij pakte de krans. Daniël Zeldenrust sloeg zichzelf wederom in de prijzen. Na de derde op het veld was er nu een tweede prijs. Hij jaagt de komende weken op de nog ontbrekende krans. Sieger Tuinier ging met het brons naar huis.

Na de jongste jeugd kwam de rest in actie. Liefst 24 kaatsers stapten het plein op. Na drie potjes van 40 minuten waren de finalisten bekend. Sjouke Stapersma, Jesse Veltman en Cees Dedmer Kramer namen het op tegen Angelo de Groot, Johan Rienstra en Anna Minke Rienstra. Veltman weerde zich kranig en was twee keer belangrijk op 6-6. Met een bovenslag in het tussenspel en een zitbal zorgde hij ervoor dat zijn partuur de eersten pakte. Op 5-3 en 6-6 plaatste hij de winnende zitbal voor het partuur Stapersma.

De derde prijs ging naar Suffridus Kramer, Boy Bruno en Reinie Burghgraef.

Anema wint na PC ook Geertsma Partij

Drie dagen na de zachtebalpartij stonden de kaatsers van KV Cannegieter weer op het veld voor de Geertsma Partij. Niet eerder was de opkomst zo groot bij een ledenwedstrijd. Liefst 36 kaatsers streden in twaalf parturen om de eer en de prijzen.

Wie vooraf op de lijst keek, zag dat voorzitter en oud-PC-winnaar Anema gunstig had geloot. Met Sita Flapper en Klaas van Dijk was hij de topfavoriet. Inzetten op die voorspelling leverde bitter weinig op en partuur Anema, dat geluk had met een staand nummer in de derde omloop, maakte de favorietenrol dan ook waar.

Anema, Flapper en Dijkstra hadden aanvankelijk in de finale geen enkele moeite met Marco Burghgraef, Stefan Hendriks en Anne van der Werf. Pas op 5-1 lieten ze de teugels wat vieren en door wat opslagmissers van Van Dijk, kwam Burghgraef cs terug tot 5-3. Daarna stelden de winnaars orde op zaken en wonnen de partij met 5-3 6-6. De derde prijs was voor Pieter Hofstee, Nynke Cnossen en Stefan Stapersma, die de halve finale verloren van partuur Burghgraef.

De verliezers van de eerste omloop kwamen elkaar tegen in de verliezersronde. Die werd uiteindelijk gewonnen door Sebastiaan Kooi, Ingrid Vellinga en Reinie Burghgraef, die in de troostfinale afrekenden met Johan Rienstra, Frank Veltman en Lammert Burghgraef.

Debutant Pier Schram ging ook meteen met een prijsje naar huis. Met Jelte Hotsma en Michel Hendriks werd hij derde.