Ouder-kind-partij Balk groot succes

Na het overweldigende succes van de eerste editie van de ouder-kind-partij organiseerde kaatsvereniging De Cannegieter in Balk op vrijdag 10 juni voor de tweede keer de Steegenga Mode ouder-kind-partij. De bedoeling is dat een vader of moeder, al dan niet lid van de vereniging, met zijn of haar dochter kaatst.

Vanwege het overschot aan kinderen werden er ook dit jaar weer adoptieouders ingezet. En er kaatsten zelfs een broers en zussen met elkaar. De organisatie liet dit natuurlijk oogluikend toe, zodat er liefst 44 deelnemers in 22 parturen meededen op het Balkster kaatsveld, waar in elf perken fanatiek werd geslagen. ,,We hebben vier deelnemers meer dan vorig jaar’’, zei de tevreden voorzitter René Anema. ,,Volgend jaar weer een paar erbij, we hebben nog ruimte op het veld.’’

Na een prachtige middag, waar ieder partuur drie keer in actie kwam, kwam er een verrassende winnaar uit de bus. Johan en Anne Minke Rienstra bleken de meeste punten bijeen te hebben geslagen. Voor Anne Minke was het pas de tweede keer dat ze kaatste. Maar de kransen gingen mee naar huize Rienstra.

De tweede prijs, die net als de eerste plaats dikke waardebonnen van de hoofdsponsor opleverde, was voor Liam Buwalda met zijn adoptieouder Siep Berkepas, die een opengevallen plaats opvulde. De twee derde plaatsen gingen naar Hindrik van de Meulen, ook een adoptieouder, en Rimmer de Hoop en Angelo en Roan de Groot.

Klik hier voor meer foto’s