Zondervan, Veldman en De Groot de allereerste koningen van de 55+ PC

De 55+ PC werd afgelopen woensdag voor de 21e keer in Balk gekaatst, maar voor het eerst werden er drie koningen op veld van KV Cannegieter gehuldigd. De koningsprijzen werden dit jaar door de oprichter van de 55+ PC, Siep Berkepas, beschikbaar gesteld voor de kaatser die na drie winstpartijen de minste eersten tegen had.

Ondanks de tropische omstandigheden verschenen er 72 kaatsers op het veld. Het bestuur van KV Cannegieter had met parasols, partytenten en extra perken voldoende maatregelen tegen de hitte getroffen, zodat om 10:00 uur de eerste bal geslagen kon worden.

De kaatsers werden verdeeld in drie klassen. In de C klasse waren er twee kaatsers die drie keer hadden gewonnen, maar Jaap Zondervan bleef Tjalling Huizinga nipt voor door één eerst minder weg te geven. Jaap mocht als eerste de koningsprijs van Siep Berkepas in ontvangst nemen.

In de B klasse was de strijd minder spannend. Obe Veldman uit Warns had na drie winstpartijen maar 3 eersten afgestaan en was de duidelijke winnaar en koning in deze klasse. De tweede prijs was voor Teun Hoekstra en Jan Meijer mocht met een derde prijs naar huis.

In de A klasse waren er vier kaatsers die drie keer hadden gewonnen. Sjouke de Groot had maar 7 tegeneersten en was de derde koning. Een tweede prijs was er voor Wybren vd Woud en de derde prijs ging naar Jan Houwer. Ludwich Seerden mocht de vierde prijs in ontvangst nemen.

Cannegieter-voorzitter René Anema kan terugzien op een zeer geslaagde dag. Dit jaar was voor het eerst de gehele wedstrijdleiding in handen van de vereniging en op een paar verbeterpunten na is de organisatie prima verlopen. “Takom jier gean wy der wer foar!”