Balk laat 55+-PC niet zomaar gaan

KV Cannegieter uit Balk organiseert op woensdag 24 juli gewoon de PC voor 55-plussers. De 55-pluscommissie heeft de wedstrijd uitgeschreven op 3 juli in Franeker. ,,Maar die wedstrijd is door ons bedacht en dus laten we die niet zomaar gaan’’, zegt voorzitter René Anema van KV Cannegieter.

Cannegieter-lid Siep Berkepas bedacht de wedstrijd twee decennia geleden. De letters PC staan voor promotie commissie, maar zijn een verwijzing naar de grote PC die een week later wordt gehouden. ,,Dit jaar houden we de 21ste editie’’, zegt Anema. De voorgaande twintig edities waren ook op het Balkster kaatsveld.

55+ PC in 2018

De commissie 55+ wil de wedstrijd naar Franeker halen, omdat het een jubileumjaar voor de commissie is. Die bestaat 25 jaar. ,,Maar de 55-plus-partij is onlosmakelijk verbonden met Balk. De kaatsers komen hier graag. Dus wij blijven die wedstrijd organiseren, dan maar zonder hulp van de commissie. Ook al zullen er misschien minder mensen op afkomen.’’

Volgens Anema is het ook een centenkwestie. De commissie wil de inleg volledig ontvangen en dan een bedrag uitkeren voor de prijzen. De partij in Balk staat juist bekend om de mooie prijzen. Er worden jaarlijks tientallen horloges uitgedeeld. Anema: ,,Bovendien is het voor een kleine club als die van ons niet te doen om zomaar een paar honderd euro los te laten.’’

Via een mail is het bestuur van de Cannegieter op de hoogte gebracht van het voornemen van de 55+-commissie. ,,Wij willen wel praten, maar er is wat hun betreft geen ruimte voor’’, zegt Anema. 

Dhr. Bosgraaf, de voorzitter van de 55+ commissie, is in 2018 nog door de kaatsvereniging in het zonnetje gezet.

Omdat KV Cannegieter de laatste jaren in de lift zit met een flinke aanwas van de jeugdafdeling, past het ook niet in de ambities om een van de mooiste partijen van het jaar zomaar weg te geven. ,,We willen juist meer organiseren. Zo wordt volgend jaar ter ere van het zestigjarig bestaan van de club een hoofdklassepartij voor zowel vrouwen als mannen georganiseerd.’’