Training komende weken

Welpen:

Er zijn geen aparte welpen trainingen om 17.15 uur op maandag 26 juli, maandag 2 augustus en maandag 9 augustus. We starten weer op maandag 16 augustus.

Wel is er de mogelijkheid om op 26 juli en 2 augustus als welp mee te trainen met de pupillen om 18.30 uur. Je kunt je dan gewoon melden om 18.20 uur op het kaatsveld bij de trainer van de pupillen.   

Pupillen/schooljeugd/jongens& meisjes:

Er is geen training op maandag 9 augustus ivm de “belibje Gaasterlân” partij.