Sipke Miedema verrast over erelidmaatschap

Er ging geen belletje rinkelen. Tijdens de jaarvergadering van kaatsvereniging De Cannegieter werd een bord onthuld met daarop de namen van de vijf ereleden. Naast de namen van cluboprichters Douwe Wijnja en Hendrik Bouma, oud-voorzitter Govert Sipkema en clubiconen Siep en Roelie Berkepas zag Sipke Miedema een leeg vakje. Net als de overige clubleden sloeg hij er geen acht op.

In de rondvraag kwam voorzitter René Anema echter met een enveloppe op de proppen. Aan secretaris Miedema de eer die te openen. Een sticker met zijn naam kwam tevoorschijn en plotseling dook ook zijn partner Femmie op, die zich in het materiaalhok had verschanst. De sticker paste precies in het nog lege vak. Miedema twijfelde even over het aanvaarden van het erelidmaatschap. ,,Wat ik doe is de normaalste zaak van de wereld.’’ Maar hij vond het toch wel een grote eer, waarna zijn naam toch op het bord kon.

Meer dan een kwart eeuw maakt Sipke Miedema deel uit van het bestuur van de Balkster kaatsvereniging. Al jaren is hij secretaris, maar hij maakt ook deel uit van de jeugdcommissie en veldcommissie. ,,Sipke is eigenlijk een manusje van alles’’, zegt voorzitter Anema. Volgend jaar stopt Miedema met zijn werkzaamheden bij de kaatsclub, net als het echtpaar Berkepas.