Balk Schoolmeisjes afd. en d.e.l.

Winsum is de Winnaar geworden van de schoolmeisjes afdelingswedstrijd in Balk. Marlies Bonnema Jeltine Meulenaar en Anna Rob waren in de finale te sterk voor het partuur van Dronrijp Senne Idsardy, Inge Jansma en Julia Rienks. De twee derde prijzen gingen naar de parturen van Easterein en Berlikum. Easterein werd vertegenwoordigd door Roelie Kroondijk, Nynke Paauw en Machtelt Veltman. Nienke Zijlstra, Ester de Vries en Jeanet Bakker verdedigden de blauw witte shirts van Berlikum.

Bij  de door elkaar loten wedstrijd ging de eerste prijs naar Anouk Smink uit Makkum en Iris Oosterbaan uit Scharnegoutum. De tweede prijs was voor Jildou Ekema uit Raerd en Baukje Heeringa uit Reduzum. De derde prijs was voor Larissa Smink uit Makkum en Foke Jill Bakker uit Jirnsum.

IMG_4987 IMG_4994