Jeugd aan de macht bij Letlos-partij

Een wisseling van de wacht lijkt aanstaande bij het seniorenkaatsen bij KV Cannegieter. Bij de traditionele seizoenopening stonden veel jeugdleden op de lijst. Onder hen latere winnaar Reinie Burghgraef, die haar debuut bij de senioren opluisterde met de krans.

Het lot koppelde Burghgraef aan Pieter Hofstee en Froukje Miedema. De eerste stond als altijd zijn mannetje en voorin het perk was Miedema goed op dreef. Burghgraef toonde zich uiterst degelijk aan de opslag. Ze noteerde maar weinig missers en versloeg met haar partuur op weg naar de finale onder andere het drietal met haar vader Marco, die van een bittere pil sprak.

In de finale troffen de later winnaars het partuur van Angelo de Groot, Gerrit Sijtsma en Jouke Tolsma. Dat drietal had in de twee partijen voor de finale slechts drie eersten tegen gekregen. De finale was echter een eenzijdige partij. Met 5-0 en 6-2 waren de krachtsverhoudingen duidelijk.

Liefst 24 kaatsers kwamen af op de Letlos Partij, die al sinds jaar en dag wordt gesponsord door Leendert Louwsma en Tjipke van der Galiën. Na de openingswedstrijd werden de acht parturen opgesplitst in een winnaars- en verliezersronde.

Bij de verliezers ging de finale tussen het partuur van medeorganisator Louwsma, die kaatste met Lolke Hotsma en Rinke Schram, en dat van Gerben Jelke Gerbrandy, Jacob Schotanus en Jesse Veldman.

Partuur Louwsma nam vlot een 4-1 voorsprong en leek hard op weg naar de troostprijs. De partij kantelde echter en een kwartier later was het 4-5 en ging de wedstrijd alsnog verloren.