Families verdelen kransen

Het was even wennen. De opzet van de traditionele Familie Bouma Partij was dit jaar totaal anders dan voorgaande jaren. De partij, vernoemd naar Hendrik Bouma die in 1960 een van de oprichters van KV Cannegieter was, werd gespeeld in de vorm van ‘pearkekeatsen’.
Twaalf stellen, bestaande uit een vrouw en een man, stonden zondagmiddag 16 juli klaar op het kaatsveld, waar een miezerig regentje voor de nodige verkoeling zorgde. In drie klassen werd gekaatst, waardoor er maar liefst zes kransen hingen te wachten op een nieuwe eigenaar.
Onder toeziend oog van Jacky Bouma, die later ook de prijsuitreiking voor zijn rekening nam, gingen Helga en Harmen Gerbrandy furies van start. Ze kloppen in de eerste omloop van de A-klasse Nicole Stobbe en Pieter Hofstee en liepen daarna ook over het partuur van Feikje en Marco Burghgraef heen.
Ook Sabina en Jan Bonnema wonnen hun eerste beide partijen, waardoor het beslissende duel een echte finale werd. Daarin trokken de Gerbrandy’s aan het langste eind. Op 5-4 en 6-6 pakten zij de beslissende punten.
De volgende generatie kaatsende Gerbrandy’s staat al klaar. In de B-klasse veroverden Amarins en Gerben Jelke Gerbrandy de krans. De tweede prijs ging naar Marije Reijenga en Willem Bouke Syperda. De B-klasse leverde mooie, spannende partijen op tussen parturen die aan elkaar gewaagd waren.
In de C-klasse gingen Arwen Stobbe met haar heit Johan naar huis met de krans. In de eerste partij stuitten zij op Fardou en Angelo de Groot. Dat tweetal was in allerijl opgetrommeld om het gat op te vullen dat door een afzegging was gevallen.
Dochter en vader De Groot moesten even op gang komen en verloren de eerste wedstrijd met 5-2 en 6-4. De twee volgende partijen werden ruim gewonnen. Omdat de familie Stobbe ook de tweede partij won, was het voor duo De Groot afwachten wat de laatste partij tussen de Stobbe’s en Reinie Burghgraef en Frank Veltman zou brengen.
Arwen en Johan hadden nog drie eersten nodig, maar kwamen met 4-2 achter. Daarna kwamen ze terug tot 4-4, waardoor de kransen binnen waren. De partij ging wel verloren. Fardou en Angelo pakten de tweede prijs.