50 PLUSsers eindigen met alles aan de hang

BALK, De 50 PLUS wedstrijd van afgelopen zondag eindigden zowel bij de A klas als bij de B klas met alles aan de hang. In de A klas ging de 1e prijs naar Ludwig Seerden uit Franeker, Roel Sijbesma uit Easterein en Lieuwe Althof uit Stiens. Zij wonnen de finale dankzij een buitenslag van het partuur van Klaas Sobel uit Tytsjerk, Roel Venema uit Bolsward en Siebe Tolsma uit Winsum. De derde prijs in de A klas ging naar Piet Zondervan uit Jorwert, Freek Ebbinge uit Easterlittens en Hendrik Eringa uit Spannum.
In de B klas ging de 1e prijs naar Jan Tuinier uit Makkum, Theo Draijer uit Tzummarum en Lubbert Schreiber uit Sint Annaparochie. Op 5-5 en 6-6 sloeg Jan Tuinier de bal weer terug in het perk van Joop Bootsma uit Reauhus, Sjouke de Groot uit Easterlittens en Johan Wittemans uit Sneek. De derde prijs ging naar Ferdinant van der Werf uit Joure, Bouwe van der Veer uit Winsum en Johan van der Veen uit Oenkerk.
Naast de reguliere prijzen zijn er ook nog extra premies uitgedeeld. Verschillende kaatsers gingen met droge worst bonbons en waardebonnen aangeboden door de PLUS naar huis. Na de prijsuitreiking konden een aantal kaatsers het niet laten om de droge worst ter plekke te versnijden en uit te delen.

image