Aanmelden wedstrijd

Itens, Federatie, d.e.l. op 03/05/2019 16:00

Itens, Federatie, d.e.l. op 04/05/2019 13:00

KNKB, Welpenjongens, d.e.l. op 05/05/2019 10:00

Folsgeare, Federatie, d.e.l. op 10/05/2019 16:00

Boazum, Federatie, d.e.l. op 17/05/2019 16:00

Steegenga Mode ouder- kind partij op 17/05/2019 19:00

Bakkerij Meinsma partij op 21/05/2019 17:30

Balk, Federatie, d.e.l. op 24/05/2019 16:00

Reahûs, Federatie, d.e.l. op 31/05/2019 16:00

Tirns, Federatie, d.e.l. op 31/05/2019 16:00

Joostema Partij Tirns op 01/06/2019 11:00

Drylst, Federatie, d.e.l. op 07/06/2019 16:00

Ysbrechtum, Federatie, afdeling op 14/06/2019 16:00

Jeugdpartij in Balk op 14/06/2019 17:00

Okkema partij, VF, Easterein op 16/06/2019 10:00

Letlos partij op 18/06/2019 17:30

Goënga, Federatie, d.e.l. op 21/06/2019 16:00

Arie de Koning Partij op 22/06/2019 12:00

KNKB, welpenmeisjes, d.e.l. op 23/06/2019 10:00

Scharnegoutum, Federatie, d.e.l. op 28/06/2019 16:00

DEVO partij, VF, Reahús op 30/06/2019 11:00

Interland tegen Hommerts in Balk op 05/07/2019 19:00

Easterein, Bring de keatsers bij it keatsen Federatie op 06/07/2019 10:00

Geertsma Partij op 09/07/2019 17:30

Hommerts, Federatie, d.e.l. op 12/07/2019 16:00

Fam Van Dijk Pearkekeatsen op 14/07/2019 13:00

AVK Plastics partij op 19/07/2019 17:00

De Vriespartij, VF, Scharnegoutum op 20/07/2019 12:00

55+ PC op 24/07/2019 10:00

Fam Bouma partij op 27/07/2019 13:00

Snits, Federatie, d.e.l. op 02/08/2019 13:00

40e Bonnemapartij, d.e.l., Nijland op 03/08/2019 10:00

Bij de Luts recreatiepartij op 05/08/2019 12:00

KNKB 30+ op 25/08/2019 10:00

Liefhebberspartij d.e.l. (A+B en Dames klas) op 08/09/2019 11:00

Van Dijk Hamburgerpartij op 13/09/2019 17:00

Beker Siero Partij op 14/09/2019 13:00

Rosi Partij op 05/01/2020 12:00